İLÇEMİZDE İDARE ŞUBE BAŞKANLARI TOPLANTISI YAPILDI
 
 
        5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu' nun 40. maddesi gereğince 17.01.2017 günü saat 11.00' de İlçe İdare Şube Başkanlarının iştirakiyle Kaymakamlık Toplantı Salonunda toplantı yapıldı.
 
        Kaymakamımız Yavuz ARSLAN' ın konuşması ile açılan toplantıda, ilçemizde verilecek kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi ve hizmet sunumunda aksaklıklara mahal bırakılmaması için bir takım kararlar alındı.
 
        Toplantıda alınan kararların ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtılmasına ve ilgili kurumların kendi sorumluluğunda ve koordinesinde olan işler için ivedilikle gerekli girişimlere başlamasına, alınan kararların bir örneğinin de Valilik Makamına bilgi olarak gönderilmesine karar verildikdikten sonra  toplantı sona erdi.