SYDV PERSONEL ALIMINDA MÜLAKATA GİRMEYİ HAK KAZANANLAR LİSTESİ

Adı Soyadı Doğum Yılı KPSSP3 Puanı

1. Tahir GÜLER 1986 90,53

2. Emre ÇELİK 1982 88,50

3. Zahide ÖZDEMİR 1981 87,66

A.MÜLAKATA ÇAĞRILAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

1- Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi,

2- Diploma (Aslı veya noter tasdikli onaylı sureti),

3- KPSSP3 sınav sonuç belgesi (Aslı veya onaylı sureti),

4- Özgeçmiş (A4 kâğıdının bir yüzünü geçmeyecek şekilde),

5- Ekte örneği verilen Taahhütname,

6- Askerlik durumunu gösterir belge,

7- Ehliyet Aslı ve Fotokopisi (Varsa).

B. BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1) Mülakata girmeyi hak kazanan adaylar, istenen belgeleri DENİZLİ İli BOZKURT İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 01.06.2012 Cuma günü saat 17.30 mesai bitimine kadar elden teslim etmeleri gerekmektedir.

2) Mülakat Sınavı Mülakat Heyetince 06.06.2012 Çarşamba Günü Kaymakamlık Toplantı Salonunda saat 11:00'de gerçekleştirilecektir.

3) Mülakata gelmeyen adaylar başarısız sayılacaktır.

4) Başvuruları Mülakat Heyetince değerlendirildikten sonra kabul edilen adaylar, Mütevelli Heyetinin ve Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün onayı ile belirsiz süreli sözleşmeli personel statüsünde işe alınacaktır.

C.DİĞER HUSUSLAR

a) Başarılı olamayan adayların başvuru evrakları, yerleştirme sonucundan itibaren 30 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre dolduktan sonra yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

b) Mülakat Heyeti belirtilen unvanlarda mülakata girecek adayları veya herhangi birini yeterli görmezse sözleşme yapmama hakkını kullanabilecektir.

D. MÜRACAAT YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaat Yeri : Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

Adresi : Hükümet Konağı Zemin Kat Bozkurt/DENİZLİ

Tel : (258) 831 44 58