İlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından; T.C. Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü)'nün 03/04/2012 Tarih ve 1223 Sayılı Genelge 2012/12 ile Vakfımıza verilen Norm Kadro Sayısı doğrultusunda ve 18.08.2015/5 Sayılı Fon kurulu kararı ile 28.08.2015 tarihinde Vakıf Özel Sisteminde yayınlanan 27.08.2015 tarihli SYD Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslara Göre; Daimi, Belirsiz Süreli Sözleşmeli (2 ay deneme süreli) çalıştırılmak üzere 02 KASIM 2015 Pazartesi Günü Saat: 15:00-'de - Büro Görevlisi Alımı mülakatı, Vakıf mülakat üyeleri tarafından yapılmıştır. Mülakata soy isim alfabetik sırasına göre (1 nolu aday Özhan AKYÜZ, 2 nolu aday Duygu DAŞTAN, 3 nolu aday Emine Tuğçe MUMCULAR, 4 nolu aday Yakup ÖZTÜRK, 5 nolu aday Pınar ŞAT) olarak katılmıştır. Mülakata katılan kişilere mülakat üyeleri tarafından genel sorular sorulmuş, mülakat değerlendirme kriterlerine göre puanlar verilmiştir. Komisyon üyelerinin vermiş olduğu puanların ortalaması sonucunda 1 nolu aday Özhan AKYÜZ (43,4) puan, 2 nolu aday Duygu DAŞTAN (63,4) puan, 3 nolu aday Emine Tuğçe MUMCULAR (92,6) puan, 4 nolu aday Yakup ÖZTÜRK (69,8) puan, 5 nolu aday Pınar ŞAT (79,8) puan almıştır.

Mülakat değerlendirme sonucuna göre en yüksek (92,6) puanla mülakat sınavı birincisi olan 3 Nolu aday Emine Tuğçe MUMCULAR Bozkurt İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında Daimi, Belirsiz Süreli Sözleşmeli (2 ay deneme süreli) Büro Görevlisi olarak çalışmaya hak kazanmıştır.